Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie

Studiegidsnr:1001WETAFY
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Floris Wuyts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de verschillende hoofdstukken wordt de basis van de klassieke fysica gelegd.  Deze cursus bevat volgende hoofdstukken: de kinematica van het massapunt, de dynamica van een massapunt, de hydrostatica en de hydrodynamica. Er wordt voor deze cursus weinig achtergrond kennis van fysica verondersteld. Wel enige kennis van wiskundige technieken zoals afleiden, integreren en limietberekening.