Analytische mechanica

Studiegidsnr:1001WETAME
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden fysica I, II & III, Alg. fysica I & II, Experimentele fysica I, Inleiding analytische mechanica, Computerpracticum, Inl. tot de scheikunde. en gelijktijdig Algemene fysica III opnemen.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bart Partoens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De formalismes van Lagrange en Hamilton, geintroduceerd in de cursus "Inleiding analytische mechanica", worden verder uitgediept, waarin het belang van symmetrie en behouden grootheden benadrukt wordt. Daarnaast worden ook canonieke transformaties en de Hamilton-Jacobi vergelijking ingevoerd. Vrije en gedwongen trillingen worden uitgebreid bestudeerd, evenals de invloed van anharmonische effecten. Vervolgens worden de wetten veralgemeend in de beperkte relativiteitstheorie van Einstein. Tenslotte wordt een inleiding gegeven tot de niet-lineaire dynamica.