Axiomatische projectieve meetkunde

Studiegidsnr:1001WETAPM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Alain Verschoren
Stijn Symens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Incidentiemeetkunde
  • Collineaties
  • Desarguesvlakken en Pappusvlakken
  • Kegelsneden
  • Projectieve ruimten
  • Niet Euclidische meetkunde