Sterrenkunde en astrofysica I

Studiegidsnr:1001WETAST
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Alg. fysica I & II, Wisk. methoden fysica I, Experimentele fysica I en Computerpracticum of ingeschreven in de Educatieve Master wetenschap-technologie
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Katrien Kolenberg

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inleiding tot the sterrenkunde:

Ons Zonnestelsel en Planetenstelsels

Structuur en evolutie van sterren (wordt meer uitgebreid behandeld in Astrofysica II)

Het Melkwegstelsel en het Heelal op grote schalen

 

Sterrenkundige waarnemingen plannen en doorvoeren.