Biologische antropologie

Studiegidsnr:1001WETBIA
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Evolutieleer en biologische classificatie of ingeschreven in Educatieve master wetenschap en technologie
Contacturen:23
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jeroen Stevens
Wendt Müller

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De biologische antropologie wordt gesitueerd binnen de antropologie in brede zin. De evolutie en radiatie van de primaten wordt behandeld, met een summier overzicht van de fylogenie (o.a. moleculair) en een grondiger behandeling van de ecologie en het sociaal gedrag van de primaten. De overgang naar de homininen wordt geanalyseerd met als voorbeeld de overgang naar het bipedalisme. Bij de bespreking van de eerste homininen wordt vooral stilgestaan bij de australopithecinen. De opkomst van het genus Homo wordt vooral besproken a.h.v. H. habilis, H. ergaster, H. erectus en H. heidelbergensis. Naast de moderne mens worden ook de neanderthaler en de denisovan belicht. Tot slot wordt de verspreiding van de mens over de aarde beschreven. Elk jaar wordt de inhoud van de cursus aangepast aan de allernieuwste bevindingen, het gaat immers over een snel evoluerende discipline.