Biomoleculen

Studiegidsnr:1001WETBML
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor Organische chemie.
Contacturen:35
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Filip Lemiere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bevat een hoofdstuk 'Heterocyclische verbindingen' als aanloop tot de alkaloïden en andere biomoleculen, evenals een hoofdstuk synthetische polymeren als aanloop tot de biopolymeren. Dan worden in afzonderlijke hoofdstukken lipiden (vetten en olies, fosfolipiden, eicosanoïden, wassen, terpenen en steroïden), carbohydraten (mono-, di en polysachariden), aminozuren, peptiden en proteïnen, en ten slotte nucleosiden, nucleotiden en nucleïnezuren behandeld. Deze biomoleculen worden behandeld als gewone organische verbindingen (structuur, stereochemie, functionele groepen en klassieke organisch-chemische reacties) als voorbereiding voor cursussen waarin de biochemische aspecten behandeld worden. In een afzonderlijk hoofdstuk worden spectroscopische methoden behandeld voor de structuuropheldering van (bio)moleculen.