Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Bosecologie en dendrologie

Studiegidsnr:1001WETBOS
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Roeland Samson
Karen Wuyts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak 'Bosecologie & dendrologie' is een basisvak ter kennismaking met de bos-houtkolom. De nadruk ligt hierbij op eigenschappen, processen en begrippen in relatie tot twee hoofdobjectieven. De eerste doelstelling is om de algemene boom- en houtkenmerken van de belangrijkste boomsoorten van de gematigde streken, in het bijzonder van de inheemse boomsoorten, te leren kennen. De tweede doelstelling is inzicht te verwerven in het bos als ecosysteem, in de bosdynamiek en in de basisbeginselen van de bosbouw.

Tijdens de practica  leer je de inheemse en de belangrijkste uitheemse boom- en struiksoorten herkennen en leer je hun standplaatskarakteristieken, bosbouwkundige toepassingen, belangrijkste houtkenmerken, specifiek beheer en problematiek. Daarnaast ga je op thematische excursie waarbij je kennismaakt de belangrijkste beheerproblemen en -maatregelen van een aantal belangrijke bosgebieden in Vlaanderen.