Bijspijkervak wiskunde

Studiegidsnr:1001WETBWI
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Ingeschreven zijn in de opleiding bachelor Biologie
Contacturen:23
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)David Eelbode

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak behandelt in essentie de volgende leerstof: 

 

H1: Verzamelingenleer (elementaire begrippen)
H2: Getallen (de vijf types getallen, en de reden waarom we die nodig hebben)
H3: Vlakke meetkunde (nadruk op het algebraische, niet zozeer de Euclidische axiomatiek)
H4: Goniometrie (werken met formules)
H5: Reele functies (elementaire functies en rekenen met polynomen)

 

Met andere woorden: in een serie van 5 hoofdstukken gaan we de formele taal invoeren die in het tweede semester zal gebruikt worden om het effectieve vak "wiskunde" te kunnen volgen. Dat wil zeggen dat we onze aandacht richten op notaties en resultaten die in het middelbaar gezien werden, en waarvan men in het tweede semester uitgaat dat ze dan gekend zijn.