Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Calculus

Studiegidsnr:1001WETCAL
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Werner Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Heel kort samengevat behandelen we in deze cursus de klassieke calculus van Newton en Leibniz, en bestuderen daarbij alle mogelijke klassieke toepassingen. Dit is uiteraard van cruciaal belang in alle wetenschappelijk onderbouwde vakken, waarin functies aan bod komen.

- Complexe getallen
- Limieten
- Afgeleiden en differentialen
- Primitieven en integralen
- Reeksen, met inbegrip van Taylorreeksen en Fourierreeksen
- Afgeleiden in meerdere veranderlijken