Computersystemen en -architectuur

Studiegidsnr:1001WETCAR
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hans Vangheluwe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

DEEL 1: computersystemen

-- het lagen-model van computersystemen;
-- de getallenstelsels (binair, hexadecimaal, ...) en
   data representatie (fixed-point, floating-point, ASCII, Unicode, ...);
-- machinetaal en assembleertalen met als specifiek voorbeeld de MIPS processor;
-- de implementatie en het gebruik van numerieke operaties.

DEEL 2: computerarchitectuur

-- logische schakelingen;
-- de incrementele opbouw van componenten van een datapad: ALU, instructie decoder, controller, ... ;
-- de opbouw van het datapad met als doel het verwerken van verschillende types instructies: register instructies, test en branch instructies, geheugenoperaties;
-- basisnoties van pipelining.

DEEL 3: UNIX (in de oefeningensessies)

-- Introductie tot "regular expressions"

-- Introductie tot de "vi" editor
-- Introductie tot "shell scripting"