Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Computersystemen en -architectuur

Studiegidsnr:1001WETCAR
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hans Vangheluwe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

DEEL 1: computersystemen

-- het lagen-model van computersystemen;
-- de getallenstelsels (binair, hexadecimaal, ...) en
   data representatie (fixed-point, floating-point, ASCII, Unicode, ...);
-- machinetaal en assembleertalen met als specifiek voorbeeld de MIPS processor;
-- de implementatie en het gebruik van numerieke operaties.

DEEL 2: computerarchitectuur

-- logische schakelingen;
-- de incrementele opbouw van componenten van een datapad: ALU, instructie decoder, controller, ... ;
-- de opbouw van het datapad met als doel het verwerken van verschillende types instructies: register instructies, test en branch instructies, geheugenoperaties;
-- basisnoties van pipelining.

DEEL 3: UNIX (in de oefeningensessies)

-- Introductie tot "regular expressions"

-- Introductie tot de "vi" editor
-- Introductie tot "shell scripting"