Celbiologie

Studiegidsnr:1001WETCBG
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Inleiding tot de scheikunde OF ingeschreven in bachelor chemie
Contacturen:65
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kris Vissenberg
Inge Van Dyck
Niko Celis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De benadering van de materie is die van de gekende handboeken. Een Nederlandstalige syllabus staat ter beschikking; waar mogelijk volgt deze naar inhoud en niveau één of enkele gedegen handboeken.
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de voorziene hoofdstukken en belangrijkste onderdelen :
- inleiding (met o.a. 'biota versus abiota' en ontstaan van het leven)
- moleculen van het leven (eiwitten, suikers, nucleïnezuren, vetten)
- universele structuren en functies in de cel (sequentie transcriptie-translatie- eiwit modificatie als rode draad, prokaryote (+ overzicht) en eukaryote cellen)
- specifieke functies en structuren bij eukaryoten (ademhaling, fotosynthese, organellen, endomembranen, secretie, verwijzing naar de symbionttheorie)
- mobiliteit in de cel en van de cel (cytoskelet en motor-eiwitten)
- celcyclus (DNA duplicatie, mitose, meiose)
- controle op de celcyclus
- ééncellige organismen (voorbeelden)
- signalisatie naar en in de cel
- meercelligheid
- differentiatie
- dedifferentiatie
-weefselvorming in plant en dier (principes van organisatie, geen "histologie"!).