Culturele ecologie

Studiegidsnr:1001WETCEC
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:23
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Louis Beyens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel is een verbredingsvak, en grijpt inhoudelijk naar elementen en concepten uit de archeologie, antropologie, etnografie, filosofie en ook biologie. Culturele ecologie onderzoekt de wisselwerking tussen menselijke populaties, hun cultuur en het milieu.M.a.w. culturele ecologie bestudeert hoe het milieu menselijke populaties beïnvloedt, en hoe mensen via hun cultuur een adaptief antwoord vinden op milieuveranderingen. Deze cursus biedt een grondige reflectie over één der cruciale draaimomenten in de menselijke geschiedenis en evolutie, nl het ontstaan van de landbouw (ook neolithische revolutie genoemd). Hierbij staat het interdisciplinair denken voorop, en worden zowel de archeologische, biologische, antropologische, etnografische als filosofische aspecten uitgediept van de overgang van jager-verzamelaar-visser naar landbouwer, en de maatschappelijke gevolgen hiervan. Andere voorbeelden komen uit meer recentere tijden, zoals ondermeer de relatie tussen het klimaat, het landschap in Groenland, en de opkomst en ondergang van de Vikingculturen in Groenland. Samenhangend hiermee wordt de veranderende perceptie van het landschap, en onze houding tenopzichte van de natuur, zoals te vinden in allerlei (kunst)uitingen, ter sprake gebracht.