Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Celbiologie

Studiegidsnr:1001WETCEL
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Winnok De Vos
Benjamin Vervaet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus celbiologie concentreert zich op de basisprincipes van de celstructuur en celfunctie. Na een kort historisch overzicht van de celbiologie wordt drie grote onderdelen behandeld: (1) biomoleculen, (2) cellen en (3) bijzondere celbiologische processen.

Tijdens de colleges 'Biomoleculen' worden de volgende organische structuren behandeld:
- suikers, met als type moleculen structurele en energierijke koolhydraten
- vetten, met nadruk op membraanlipiden,- eiwitten, met als typemoleculen de globulines en de bloedgroepsubstanties
- nucleïnezuren, met als typemoleculen viraal, bacterieel en eukaryoot RNA en DNA

Bij de bespreking van de 'cellen' ligt de nadruk vooral op:
- de structuur en functie van de celorganellen : membranen; cytosol en cytoskelet; kern, endoplasmatisch reticulum, Golgi-apparaat, lysosomen, peroxisomen, mitochondria en chloroplasten
- dynamische processen in de cel : endocytose en fagocytose, membraamrecycling, celcommunicatie, celcyclus, celdeling en apoptose; energiehuishouding in de cel- de vorming van gameten en het proces van meiose.

Bij de bespreking van de volgende celbiologische processen worden ook een aantal biotechnologische technieken geintroduceerd:
- begrippen van immunologie en immuuntechnologie
- de spiercellen en cytotechieken