Cel- en genbiotechnologie

Studiegidsnr:1001WETCGB
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR en minimum 8/20 voor Biochemie
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frank Kooy

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • De basis van de DNA technologie, met name de geavanceerde toepassingen hiervan zoals bij voorbeeld pulsed-field electrophorese en diverse vormen van real-time PCR
  • Enzymen die gebruikt worden om DNA te manipuleren
  • Fundamentele DNA manipulatie technieken. Kloneringsvectoren en kloneringsstrategiën in verschillende modelorganismen, gen kloneringsmethoden; aanmaken en gebruiken van genomische en cDNA banken. Mutagenese en proteïne engineering, recente technologische ontwikkelingen op gebied van sequentie analyse
  • Genetische manipulatie technieken in bacteriën, gisten, planten en dieren met inbegrip van gen transfer technieken
  • Genomische analyse technieken met aandacht voor genoomsequencing technieken, vergelijkende genomica, transcriptoom en proteoom analyse 
  • Transposons en hun rol in de DNA technologie
  • Biotechnologische toepassingen met voorbeelden uit de geneeskunde en landbouw