Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Computer graphics

Studiegidsnr:1001WETCGR
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet minimum 8/20 behaald hebben op 'Inleiding tot programmeren' of is ingeschreven in de bachelor informatica.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Benny Van Houdt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De betrachting van dit opleidingsonderdeel is om stapsgewijs te komen tot een werkende grafische engine voor het genereren van drie dimensionale (3D) beelden. Zo evolueren we startende vanuit twee dimensionale afbeeldingen, naar eenkleurige 3D-lijntekeningen, gekleurde 3D-lijntekeningen tot werkelijke 3D-afbeeldingen op basis van Z-buffering. Deze laatste voorzien we ook van verschillende types van belichting, schaduwen en texturen. De gehanteerde projectie- en renderingstechnieken worden ook steeds wiskundig onderbouwd. Ray casting en tracing wordt in deze cursus niet toegelicht. De practica, leidend tot een beperkte maar functionerende 3D-renderer, vinden plaats in C++.