Complexchemie

Studiegidsnr:1001WETCOC
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor 'Algemene chemie I' en 'Algemene chemie II, incl. practicum', Org. Chemie I, Chemie vh dag. leven, Toeg. lin. alg., Toeg. calculus, Fysica I, Duurz. veiligh. & milieu, Celbiologie en computervaardigh.
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Pegie Cool

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een eerste hoofdstuk van de cursus omvat een bespreking van de klassieke theorieën uit de complexchemie (ligand veld theorie, M.O. theorie). Tevens worden de belangrijkste eigenschappen van complexen besproken zoals reactiviteit, stabiliteit en kleur van complexen. Deze theoriën worden uitgebreid toegepast in oefeningen.

In een tweede hoofdstuk worden een aantal typische analyse-methoden besproken die zeer belangrijk zijn voor het karakteriseren en bestuderen van complexen, afgezet op anorganisch dragermateriaal.  In dit gedeelte komen vaste stof spectroscopie (FT-IR, FT-Raman and UV-VIS-DR) technieken aan bod.

Een laatste hoofdstuk bestrijkt het uitgebreide domein van de mechanismen van anorganische complexreacties. Er wordt een overzicht gegeven van verschillende soorten anorganische reacties waaronder:
- het indelen van de globale reactie in zijn individuele stappen en een beschrijving van hun evenwicht;
- de karakterisatie der intermediaire vormen en een schatting van hun bestaansperiode;
- de bestudering van de 'overgangstoestand' voor elk der reactiestappen in de termen van samenstelling, geometrie, solvatatie, energie