Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Codetheorie

Studiegidsnr:1001WETCOD
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Studenten WISKUNDE: minimum 8/20 voor Lineaire algebra en meetkunde en Groepen en ringen en samen opnemen met Fields and Galois Theory
Studenten INFORMATICA: credit behaald of ingeschreven voor Lineaire algebra.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stijn Symens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee delen:

1. Cryptografie
Hierin geven we eerst een historisch overzicht van de cryptografie en daarna bekijken we de wiskundige achtergrond van moderne cryptografische systemen zoals Public Key Cryptography, RSA, Diffie Hellman Protocol en Braid Group Cryptography.

Daarnaast krijgen de studenten ook vier vercijferde boodschappen op basis van historische Codes, die ze in groepjes moeten proberen ontcijferen.


2. Foutverbeterende codes.
Hierin voeren we het concept foutverbeterende code in en bestuderen enkele belangrijke codes zoals Hamilton Codes, Reed-Solomon Codes en BCH-codes. We bekijken ook algorithmes om deze codes op efficiente wijze te coderen en decoderen.


Opmerking: Voor informatici is dit zeker een zeer pittig vak!