Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Codetheorie

Studiegidsnr:1001WETCOD
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Studenten WISKUNDE: minimum 8/20 voor Lineaire algebra en meetkunde en Groepen en ringen OF ingeschreven in Educatieve master wetenschap & technologie
Studenten INFORMATICA: credit behaald of ingeschreven voor Lineaire algebra.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stijn Symens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee delen:

1. Cryptografie
Hierin geven we eerst een historisch overzicht van de cryptografie en daarna bekijken we de wiskundige achtergrond van moderne cryptografische systemen zoals Public Key Cryptography, RSA, Diffie Hellman Protocol en Braid Group Cryptography.

Daarnaast krijgen de studenten ook vier vercijferde boodschappen op basis van historische Codes, die ze in groepjes moeten proberen ontcijferen.


2. Foutverbeterende codes.
Hierin voeren we het concept foutverbeterende code in en bestuderen enkele belangrijke codes zoals Hamilton Codes, Reed-Solomon Codes en BCH-codes. We bekijken ook algorithmes om deze codes op efficiente wijze te coderen en decoderen.


Opmerking: Voor informatici is dit zeker een zeer pittig vak!