Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Computernetwerken

Studiegidsnr:1001WETCON
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Discrete wiskunde, Computersystemen en -architectuur en Calculus.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Chris Blondia
Jeremy Van den Eynde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende onderdelen worden behandeld: 

- Het ISO-OSI model van een gelaagde netwerkarchitectuur 

- de fysische laag: het begrip signaal wordt bestudeerd 

- de Medium Access Control (MAC) laag: hierin worden een aantal basis MAC protocollen behandeld: ALOHA, Ethernet, IEEE802.11 

- de link laag: de volgende functies van deze laag worden bestudeerd: foutdetectie (CRC) en flow control (stop and wait protocol, sliding window protocol, meerdere ARQ protocols) 

- de netwerklaag: hier wordt vooral het IP protocol bestudeerd 

- de transportlaag: de protocollen TCP en UDP worden in dit deel behandeld. In de oefeningensessies worden de in de theorie behandelde begrippen/mechanismen/prototocols nader toegelicht via voorbeelden en oefeningen (bv. varianten op de protocols bestudeerd in het theorie gedeelte).