Computernetwerken

Studiegidsnr:1001WETCON
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Discrete wiskunde, Computersystemen en -architectuur en Calculus.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Chris Blondia
Jeremy Van den Eynde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende onderdelen worden behandeld: 

- Het ISO-OSI model van een gelaagde netwerkarchitectuur 

- de fysische laag: het begrip signaal wordt bestudeerd 

- de Medium Access Control (MAC) laag: hierin worden een aantal basis MAC protocollen behandeld: ALOHA, Ethernet, IEEE802.11 

- de link laag: de volgende functies van deze laag worden bestudeerd: foutdetectie (CRC) en flow control (stop and wait protocol, sliding window protocol, meerdere ARQ protocols) 

- de netwerklaag: hier wordt vooral het IP protocol bestudeerd 

- de transportlaag: de protocollen TCP en UDP worden in dit deel behandeld. In de oefeningensessies worden de in de theorie behandelde begrippen/mechanismen/prototocols nader toegelicht via voorbeelden en oefeningen (bv. varianten op de protocols bestudeerd in het theorie gedeelte).