Computervaardigheden

Studiegidsnr:1001WETCOV
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steven Latré
Robin Verschoren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 In dit opleidingsonderdeel leer je - vanuit een biologisch probleem - werken met twee belangrijke dataverwerkingsprogramma’s. Dit opleidingsonderdeel is opgesplitst in twee onderdelen:

 1.   Leren van vaardigheden omtrent Microsoft Excel waar de focus ligt op statistische en grafische dataverwerking ter ondersteuning van labo experimenten. Hierin komen de volgende aspecten aan bod:
  •  Basisprincipes binnen Excel zoals het formatteren van cellen, het werken met formules, enz.
  •  Dataverwerking zoals het structureren van data, data transformatie, selectie en statistische analyse met behulp van ingebouwde functies
  • Grafische voorstelling van gegevens door middel van grafieken, trend lijnen en histogrammen.
 2.   Leren van de vaardigheden omtrent de beginselen van programmatie in een scripting taal (via het statistisch programma R) om eigen functionaliteit aan een statistisch pakket toe te voegen. Hierin komen de volgende aspecten aan bod:
  • Het principe van variabelen in een scriptingtaal
  • Het gebruik van vectoren om reeksen van data voor te stellen
  • Conditionele expressies binnen scripting talen
  • Definiëren van eigen functies binnen een script
  • Dataverwerking zoals het importeren en exporteren van gegevens
  • Grafische voorstelling van gegevens door middel van grafieken.