Computerpracticum

Studiegidsnr:1001WETCPR
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bart Partoens
Stijn Symens
Karel In't Hout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Via een interactief programma van computerlabo's worden de drie softwarepakketten Mathematica, Matlab en Latex geïntroduceerd. Aan elk softwarepakket worden 2-3 computerlessen besteed. In de laatste 2-3 lessen voert de student een project uit, waarbij een (toegepast) wiskundig probleem wordt geanalyseerd met behulp van Mathematica en/of Matlab en een verslag, met Latex, wordt geschreven. Tenslotte wordt dit project mondeling voorgesteld aan de medestudenten.