Complexe analyse

Studiegidsnr:1001WETCRO
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor volledige Ba1 Wisk OF ingeschreven in Educatieve master wetenschap en technologie
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)David Eelbode

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld tijdens de lessen:

* complexe getallen en de Riemann-sfeer

* holomorfe functies en hun eigenschappen 

* elementaire complexe functies

* integraalrepresentaties voor complexe holomorfe functies (Cauchy-Goursat en Cauchy)

* machtreeksen (Taylor- en Laurent-reeksen)

* residustellingen en toepassingen

* argumentsprincipes en stelling van Rouché

* de Moebiusgroep en conforme transformaties (Riemann Mapping Theorem)

* harmonische functies in het vlak en hun verband met holomorfe functies