Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Computervaardigheden en statistische verwerking van meetgegevens

Studiegidsnr:1001WETCSM
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Stefan Tinck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het vak "Computervaardigheden en statistische verwerking van meetgegevens" komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Correct afronden van meetresultaten m.b.t. beduidende cijfers en decimalen
  • Fouten op de meetresultaten m.b.t. precisie en accuraatheid
  • Foutenpropagatie van afgeleide resultaten
  • Resultaten weergegeven via normaalverdelingen
  • Resultaten weergegeven via normaalverdelingen
  • Betrouwbaarheidsintervalschatting bij resultaten
  • Statistische tests op meetresultaten
  • Kalibratie en ijking, inclusief foutenpropagatie bij ijking

Al deze onderwerpen worden geoefend met de volgende programma's die ook worden aangeleerd:

  • Excel
  • Matlab