Duurzame ontwikkeling

Studiegidsnr:1001WETDON
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Min 8/20 voor alle OO BA1 BIO of ingeschreven in het schakelprogramma Milieuwetenschap
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bert Gielen
Jan Staes
Gert Van Hecken
Kristof Titeca

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak is opgevat als een brede inleiding op de problematiek van duurzame ontwikkeling. Het interdisciplinaire kader van het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO) verzekert daartoe evenwichtige aandacht voor de ecologische, de economische en de sociale pijler. Het vak wijst tegelijk voldoende op de lokale en internationale beleidscontext en op de institutionele aspecten van duurzame ontwikkeling, vaak als ‘vierde pijler’ benoemd. Tijd en ruimte zijn daarbij essentiële dimensies; ze verwijzen naar de inter- en intragenerationele solidariteit en ethiek. Aan de hand van representatieve en boeiende hoofdstukken uit ‘State of the World’-rapporten worden basisconcepten voor elke pijler geïntroduceerd; die bieden op hun beurt houvast voor het interpreteren van de praktijkcases uit het vak.

De (uitdaging van) toepassing van duurzame ontwikkeling in de realiteit wordt uitgebreid geïllustreerd in het gebruik van indicatoren voor duurzame ontwikkeling en in de cases in de sfeer van bijvoorbeeld water, mijnbouw, energie, catering en duurzaam ondernemen. Een groot gedeelte van de lezingen wordt verzorgd door gastsprekers van binnen en buiten de Universiteit Antwerpen.