Bouwplannen en diversiteit van planten en schimmels

Studiegidsnr:1001WETDPS
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:72
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bart Van De Vijver
Inge Van Dyck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten worden geconfronteerd met de drie grote groepen organismen: Wieren, schimmels en landplanten. Voor elk van deze groepen worden de diverse evolutielijnen besproken. Zowel voor de wieren als de schimmels wordt een ruim overzicht gegeven van de verschillende organisatietypes en wordt de diversiteit in deze groep belicht. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de angiospermen. Hypothesen worden geformuleerd rond de evolutie van de primitieve landplanten tot de bloemplanten: de meest succesrijke plantengroep in de meest recente ecosystemen. Naast de morfologische aspecten worden in dit verband de aanpassingen op het vlak van de reproductieve fasen besproken.