Diversiteit van dieren

Studiegidsnr:1001WETDVD
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor Overzicht van de grote bouwplannen: dieren.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Erik Matthysen
Stefanie Lahaye

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste inleidend gedeelte worden de principes van evolutionaire boomconstructie uitgelegd (afgeleide versus ancestrale kenmerken, monofylie versus para- en polyfylie) en ingeoefend in een praktische sessie. Vervolgens worden de grote evolutielijnen van dierlijke bouwplannen overlopen waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de groepen die in Bouwplannen Dieren (BA1) niet aan bod kwamen. Een belangrijk thema hierbij is het contrast tussen traditionele (morfologische) systematische inzichten versus meer recente inzichten (en controverses) gebaseerd op moleculaire data. Er wordt ook kort ingegaan op algemene evolutionaire patronen zoals evolutie van segmentatie, consequenties van toename in lichaamsgrootte, of gevolgen van een parasitaire levenswijze.

 

In het tweede deel worden aan de hand van presentaties door de studenten de kenmerken van een aantal kleinere en/of minder bekende diergroepen besproken. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan gelijkenissen en verschillen in bouwplannen tussen groepen, en de gangbare hypothesen over afstamming van deze groepen.