Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Discrete wiskunde

Studiegidsnr:1001WETDWI
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stijn Symens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus start met de invoering van een aantal elementaire wiskundige begrippen uit de verzamelingenleer.

Een belangrijke bewijsmethode wordt ingevoerd : bewijzen met volledige inductie.

Daarna volgt een hoofdstuk combinatoriek. Een aantal klassieke telproblemen worden behandeld.

Er wordt een inleiding gegeven in de kanstheorie. We beperken ons hoofdzakelijk tot eindige kansruimtes.

De cursus wordt afgesloten met een hoofdtuk over logica.