Evolutieleer en biologische classificatie

Studiegidsnr:1001WETEBC
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Raoul Van Damme

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een inleidend hoofdstuk over de geschiedenis van de evolutieleer, volgt een hoofdstuk over de basisprincipes van micro-evolutie. Daarin worden eerst een reeks belangrijke begrippen gedefinieerd en besproken. Daarna wordt stilgestaan bij enkele oudere en recentere controversen omtrent de theorie van evolutie door natuurlijke selectie. In een derde hoofdstuk wordt kort ingegaan op macro-evolutionaire gebeurtenissen en de snelheid en het tempo van dergelijke veranderingen. Het laatste hoofdstuk bespreekt de biologische nomenclatuur en classificatie, met opgave van de verschillende filosofieën daaromtrent.