Economie

Studiegidsnr:1001WETECN
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Ba Fysica: credit voor Wisk. methoden fysica I, II & III, Alg. fysica I & II, Exp.fysica I, Inl. anal. mechanica, Computerpracticum, Inl. tot de scheikunde OF ingeschreven in bachelor Informatica, Bio-ingenieur of schakelprogr. milieuwetenschap.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Bouckaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel is bedoeld als inleiding tot de algemene economie waarbij gefocust wordt op de algemene beginselen van de micro-economie. Zo wordt onder andere het volgende behandeld: de prijsvorming via vraag en aanbod; de analyse van het gedrag van de beslissingseenheden zelf (bedrijven en gezinnen) a.h.v. de productietheorie en het consumentengedrag en de noodzaak van overheidsinterventie.