Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Economie

Studiegidsnr:1001WETECN
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Ba Fysica: credit voor Wisk. methoden fysica I, II & III, Alg. fysica I & II, Exp.fysica I, Inl. anal. mechanica, Computerpracticum, Inl. tot de scheikunde OF ingeschreven in bachelor Informatica, Bio-ingenieur of schakelprogr. milieuwetenschap.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Bouckaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel is bedoeld als inleiding tot de algemene economie waarbij gefocust wordt op de algemene beginselen van de micro-economie. Zo wordt onder andere het volgende behandeld: de prijsvorming via vraag en aanbod; de analyse van het gedrag van de beslissingseenheden zelf (bedrijven en gezinnen) a.h.v. de productietheorie en het consumentengedrag en de noodzaak van overheidsinterventie.