Elektronica

Studiegidsnr:1001WETELE
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden fysica I, II & III, Alg. fysica I & II, Experimentele fysica I, Inleiding analytische mechanica, Computerpracticum en Inl. tot de scheikunde.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Nick Van Remortel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aan de hand van hoorcolleges waarbij een Engelstalig handboek wordt gevolgd, verduidelijkt met slides en uitwerkingen op het bord, worden volgende onderwerpen behandeld:

Les 1:

 • Herneming basisprincipes elektriciteitsleer

Les 2:

 • Studie van netwerken met passieve componenten: Overgangstoestanden, RL, RC en RLC keten

Les 3:

 • Werken met het begrip wisselstroom, gebruik van complexe notatie en complexe impedantie
 • Passieve frequentie filters: bode plot, faseverschuivingen

Les 4:

 • Het werkingsprincipe van de  halfgeleider diode (bipolaire junctie)
 • Het gedrag van de diode in schakelingen: belastingslijn, werkpunt, halve en volledige gelijkrichting
 • Speciale diodes (Zener, Schottky, LED, ...)

Les 5:

 • Het werkingsprincipe van de  halfgeleider transistor, met in het bijzonder de MOSFET
 • De MOSFET karakteristiek: transconductantie en transresistantie, gelineariseerd model

Les 6:

 • Het gebruik van de MOSFET in schakelingen: versterkers en schakelaars, actieve belasting
 • Frequentie analyse van versterker netwerken
 • Gebruik van MOSFET als basiscomponent bij digitale poorten

Les 7:

 • De operationele versterker (Op-Amp) en haar equivalent circuit
 • Analyse van de inverterende en niet-inverterende Op-Amp versterker
 • Het gebruik van de Op-Amp in differentiele versterker en instrumentatie versterker

Het Practicum is verplicht voor alle deelnemers aan de cursus en is een aanvulling op de theoretische cursus. Hij omvat een tweewekelijkse sessie van 3u, waarin een of twee netwerken worden bestudeerd en opgemeten. De studenten krijgen de voorgaande week een aantal korte vragen mee, die ze verplicht moeten voorbereiden voor het practicum. De antwoorden op deze vragen worden nagekeken tijdens het practicum.

De opdrachten worden in wisselende teams van twee studenten uitgevoerd, met een schriftelijk verslag per team. Bij onderlinge discussie of onenigheid bestaat de mogelijkheid tot het schrijven van een individueel verslag. De verslagen worden verbeterd en teruggegeven aan de studenten als feedback. De resultaten dragen bij tot de helft van het behaalde examenresultaat.