Embryologie

Studiegidsnr:1001WETEMB
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor Overzicht van de grote bouwplannen: dieren.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Aerts
Stefanie Lahaye

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een inleiding tot de embryologie wordt gegeven, voornamelijk aan de hand van voorbeelden uit de ontwikkeling bij vertebraten. Sex-determinatie, gametogenese, bevruchting, gastrulatie, neurulatie en vooral organogenese komen aan bod. Tenslotte wordt kort aandacht besteed aan belangrijke regulerende processen (genetische factoren en inductieprocessen)