Experimentele technieken: signaalverwerking, vacuüm, lage temperaturen

Studiegidsnr:1001WETEXT
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wisk. methoden fysica I, II & III, Alg. fysica I, II & III, Experimentele fysica I & II, Inleiding analytische mechanica en Inleiding kwantummechanica.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wim Wenseleers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na basismotivatie en doelstellingen van experimenteel onderzoek in de Fysica, worden eerst een aantal
algemene aspecten ervan behandeld zoals de opbouw van een experiment, bronnen van fouten, behandeling van
signalen en verbetering van signaal-ruis-verhouding, verzamelen, overdracht en opslag van gegevens en hun
verwerking. Daarna worden enkele technieken besproken die zeer frequent worden toegepast, i.h.b. het gebruik van vacuüm en lage temperaturen. De werkingsprincipes worden uitgewerkt. Waarom zijn deze experimentele technieken verder nuttig en nodig? Welke toestellen kunnen hiertoe gebruikt worden en welk zijn de specificaties waaraan deze voor een gegeven toepassing moeten voldoen?