Fysica van het dagelijks leven

Studiegidsnr:1001WETFDL
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Floris Wuyts
Sofie Cambré

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak wordt een beeld geschetst van het belang van de Fysica voor ons dagelijks leven a.d.h. van een reeks kenmerkende voorbeelden gekozen uit een zo breed mogelijk gamma van domeinen van de klassieke en moderne Fysica. Er wordt gemikt op een tijdslot van 2 lesuren per thema, wat een 10 tal thema’s impliceert (oefeningen worden in eerste instantie niet voorzien). Elk thema moet kunnen worden aangebracht op een conceptuele manier en voortbouwende op bestaande kennis bij leerlingen ASO/TSO richtingen wetenschappen. Mogelijke documentatie om als basismateriaal te gebruiken zijn de “Science and the Citizen” katerns van “Scientific American” of boeken als “The physics of everyday life” (Louis A. Bloomfield, Univ. of Virginia, J. Wiley & Sons). Er wordt van de docent ook verwacht om veelvuldig gebruik te maken van live demo’s en AV (al dan niet digitaal) materiaal.

Enkele voorbeeldjes:

Klassiekers zoals

- Eigenschappen van materialen
- Interactie van materialen met licht
- Werking GPS ...

maar ook meer “esoterische” dingen als

- Nanodeeltjes als kleurmakers in glas
- Fysica voor topsporters (aerodynamica, lichte maar sterke materialen, …)
- Evenwicht en ruimtevaart
...