Fysica van het dagelijks leven

Studiegidsnr:1001WETFDL
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sofie Cambré

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak wordt een beeld geschetst van het belang van de Fysica in ons dagelijks leven aan de hand van een reeks kenmerkende voorbeelden gekozen uit een zo breed mogelijk gamma van domeinen van de klassieke en moderne Fysica. Er wordt gemikt op een tijdslot van 2 lesuren per thema, wat een 10 tal thema’s impliceert (oefeningen worden kort in de les aangehaald). Elk thema wordt aangebracht op een conceptuele manier en voortbouwende op bestaande kennis bij leerlingen ASO/TSO richtingen wetenschappen. Mogelijke documentatie om als basismateriaal te gebruiken zijn boeken als “The physics of everyday life” (Louis A. Bloomfield, Univ. of Virginia, J. Wiley & Sons).

Enkele voorbeeldjes:

- Eigenschappen van materialen (halfgeleiders, geleiders, nanomaterialen, ...)
- Interactie van materialen met licht (bv. interferentie, regenboog, digitale fotografie, DVDs, ...)
- werking mobiele telefoons (o.a. touch screen, LED, LCD, ...)
- Werking GPS
- Fysica van muziekinstrumenten
- Nobelprijzen in de Fysica
...