Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Fauna en Flora I

Studiegidsnr:1001WETFF1
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Lieven Bervoets
Ruurd van Diggelen
Inge Van Dyck
Stefanie Lahaye

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens inleidende sessies bij het begin van het academiejaar leer je hoe je best tewerk gaat om je kennis van fauna en flora te versterken. Je leert verschillende manieren kennen om dieren en planten op naam te brengen, je leert vooral hoe je moet werken met determinatiesleutels. De belangrijkste kenmerken van planten en dieren die nodig zijn om ze te kunnen determineren worden aangeleerd.

 Aan de hand van enkele terreinuitstappen in de buurt van de campus of verder weg, leer je planten en dieren herkennen op het terrein. Eventueel wordt materiaal verzameld tijdens deze excursies om nadien in het laboratorium verder te identificeren.

Tegen het einde van het jaar heb je een parate kennis van de belangrijkste families van planten en van de ordo's, classis en phyla van dieren en kan je reeds groepen van dieren en planten op naam brengen met behulp van identificatiesleutels. Het opleidingsdeel loopt verder in het tweede jaar, en dan ga je identificaties in meer detail kunnen uitvoeren en herken je ook heel wat soorten op het zicht. Tegen het einde van het tweede jaar moet je ook een herbarium hebben aangelegd waaraan je best al begint te werken in de loop van het eerste jaar.