Forensische chemie

Studiegidsnr:1001WETFOR
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor "Algemene chemie I" of ingeschreven zijn in de Educatieve master Wetenschap Technologie.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gert De Boeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Forensische Chemie 
Wat hebben chemie en sporenonderzoek op een crime scene met elkaar gemeen? Meer dan je denkt! Het oplossen van misdaden met behulp van chemische analyses is niet langer fictie, maar dagdagelijkse realiteit. Meer nog, als de verdachte zwijgt, spreekt sporenanalyse. Grote of kleine inbreuken laten zonder uitzondering sporen na.
En net het onderzoek van die materiële bewijzen draagt, vroeg of laat, bij aan de oplossing van het mysterie zodat de waarheid haarfijn blootgelegd wordt.
 
In de cursus “Forensische Chemie” komen de basisprincipes van de criminalistiek en de rol van de chemist in het forensische landschap aan bod. Verschillende forensische disciplines en reële cases worden als insteek gebruikt om kennis te maken met monstervoorbereidingstechnieken, indicatieve en bevestigende analysemethodes en de interpretatie van resultaten. Het belang van de traceerbaarheid en kwaliteitsaspecten (ISO17025) lopen als een rode draad door de cursus. Volgende onderwerpen komen aan bod: drugsonderzoek, toxicologisch onderzoek, brandonderzoek, vezelonderzoek, kruitrestanalyse en verfanalyse. Verschillende chromatografische en spectroscopische methodes worden besproken.