Fysische en thermische transportverschijnselen

Studiegidsnr:1001WETFTT
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR en min 8/20 voor Toegepaste thermodynamica
Contacturen:50
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Siegfried Denys
Jelle Roegiers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus worden de grondbeginselen van stromingsmechanica, warmteoverdracht en massaoverdracht bestudeerd, discplines die een belangrijk onderdeel vormen in een ingenieursopleiding.

Het deel stromingsmechanica behandelt de wetmatigheden van de fluïdumstatica, fluïdumdynamica en de algemene energievergelijkingen (o.a. de belangrijke Bernoulli vergelijking) die in deze discipline gebruikt worden om leidingsystemen te karakteriseren. Verder wordt dieper ingegaan op de impulsanalyse van stromingssystemen en worden enkele specifieke eigenschappen en wetmatigheden van interne en externe stroming bestudeerd. In het gedeelte warmteoverdracht worden de drie belangrijjke mechanismen van warmteoverdracht, (stationaire en niet-stationaire) geleiding, (gedwongen en natuurlijke) convectie en stralingswarmteoverdracht bestudeerd en worden de wetten die deze mechanismen beschrijven afgeleid. In een laatste beknopt deel wordt de analogie gemaakt met massaoverdracht, en worden difussie en convectieve massaoverdracht behandeld.

Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende aspecten van deze disciplines theoretisch toegelicht; tijdens de oefeningensessies worden ze aan de hand van praktische problemen en oefeningen toegepast.