Fysica I

Studiegidsnr:1001WETFYS
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:70
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joke Hadermann

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


De onderwerpen omvatten kinematica en dynamica (beide zowel translationeel als rotationeel), vloeistoffen- en gassenleer, zwaartekracht, trillingen en golven, thermometrie, thermodynamica, geometrische optica. Deze onderwerpen worden zoveel mogelijk belicht met aan biologie-verwante voorbeelden, toepassingen en vraagstukken. De leerstof wordt ook verder uitgewerkt aan de hand van laboratoriumwerk (30u).