Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Gegevensabstractie en -structuren

Studiegidsnr:1001WETGES
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Els Laenens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je bestudeert belangrijke Abstract Data Types (ADTs) zoals lijsten, stapels, queues, binaire bomen en zoekbomen, tabellen, priority queues en gebalanceerde zoekbomen (2-3, 2-3-4, ...). Je leert zoekalgoritmen en diverse sorteeralgoritmen. We introduceren de big-O notatie en de efficiëntie van algoritmen in het kader van zoek- en sorteeralgoritmen, en ADT-bewerkingen. Tot slot bestuderen we externe methoden.

Voor de toepassingsopdracht - het praktische luik - krijg je informatie over programmeerprincipes zodat je de theoretische aspecten uit de cursus leert om te zetten in de praktijk m.b.v. de programmeertaal Python.