Good field practices

Studiegidsnr:1001WETGFP
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erik Matthysen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende algemene onderwerpen komen aan bod:
- Planning en voorbereiding van veldprojecten
- gebruik van kaartmateriaal
- veiligheid in veldsituaties
- vergunningen en ethische aspecten van veldwerk
- databeheer en -analyse, kwaliteitscontrole van data
- nauwkeurigheid, calibratie en gebruik van veldinstrumenten

Daarnaast wordt een beknopt overzicht gegeven van een aantal specifieke methodes voor het verzamelen van abiotische en biotische data, zoals micro- en macroklimaatsparameters, abundantie en verspreiding van organismen, methoden voor vangen en staalname van dieren. Deze methodes worden geïllustreerd tijdens veldoefeningen en excursies.
 
Tot slot schrijven de studenten een onderzoeksplan voor een opgegeven onderzoeksvraag (casus), waarin alle bovenvermelde aspecten geïncorporeerd zijn.