Geïntegreerd practicum land- en bosbeheer

Studiegidsnr:1001WETGLB
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR en verplicht parallel opnemen van 'Bosecologie en dendrologie'
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Roeland Samson
Karen Wuyts
Katrien Michiels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het Geïntegreerd Practicum Land- en bosbeheer combineert de theoretische en praktische aspecten van de vakken Bosbouw, Hydrologie-Klimatologie, Landinformatiesystemen en Bodemkunde via kleine onderzoeksprojecten in veldomstandigheden. Na een inleidende les ga je, onder begeleiding en in groep, in een Vlaams bos- of natuurcomplex data verzamelen binnen het kader van een expliciete onderzoek- of beheervraag. Vegetatiekundige, hydrologische, bodemkundige, meteorologische en geografische data worden verzameld via bosinventarisatie (bomen, struiken, kruidachtigen), peilbuisopnames, bodembeschrijving, meteorologischen transpiratie en interceptiemetingen in vegetaties, geografische inmeting en staalname voor chemische analyses. Vervolgens geef je de verzamelde gegevens in, controleert ze, vult ze aan met bestaande gegevens en analyseert ze statistisch en ruimtelijk expliciet. Je zal de analyseresultaten en het aangemaakt kaartmateriaal interpreteren en je conclusie hieruit formuleren. Je zal gegevens en analyseresultaten uitwisselen met je medestudenten in dezelfde afstudeerrichting. Ten slotte schrijf je in groep een kort verslag én stel je je resultaten voor. Hierbij dagen we je uit om op een originele, creatieve manier je onderzoeksresultaten wereldkundig te maken!