Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Geïntegreerd practicum milieutechnologie

Studiegidsnr:1001WETGMT
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR en verplicht parallel opnemen van 'Milieutechnologie'
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tom Tytgat
Katrien Michiels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens het geïntegreerd practicum milieutechnologie geraak je vertrouwd met de fysische, chemische en biologische processen, betrokken bij het meten, modelleren en remediëren van verontreinigingen. Tijdens diverse experimenten en oefeningen komen verontreiniging in lucht, water en bodem afzonderlijk aan bod.
Volgende aspecten komen aanbod:
 
- Water: Bepaling van BOD, COD, alkaliniteit, microbiologische kwaliteit. Zuiveren van vervuilde waterstalen op twee verschillende manieren.
- Lucht: Metingen in de gasfase met behulp van FTIR-spectroscopie. Bepaling van de luchtkwaliteit door biomonitoring.
- Bodem: Biodegradatie van vervuiling met behulp van micro-organismen of enzymen
- Afval & Energie: LCA studie van een voorwerp met een focus op grondstoffen en energievereiste & vergelijkingen van gelijkaardige voorwerpen.