Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Geïntegreerd practicum fysiologie - biochemie

Studiegidsnr:1001WETGPB
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Verplicht parallel opnemen van 'Fysiologie' en 'Biochemie'
Contacturen:60
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dieter Vandenheuvel
Niko Celis
Katrien Michiels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens dit opleidingsonderdeel voer je experimenten uit, in groepen van twee of drie studenten, rond aspecten van plantenfysiologie, dierenfysiologie en biochemie. Je leert over biochemische analyse en enzymologie, je leert laboproeven te doen met biologisch materiaal, en je leert hierover rapporteren.

Al doende leer je ook wat een goed experiment is en hoe je dit moet opzetten.

Voorbeelden van proeven zijn:
- plasmolyse bij cellen van de rode ui ;
- osmotische regulatie bij de mens ;
- isolatie van plantenpigmenten ;
- effect van mineralen op de plantenontwikkeling ;
- enzymactiviteit bij zaadkieming ;
- gelelektroforese van planteneiwitten.