Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Gevorderd programmeren

Studiegidsnr:1001WETGPR
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Inleiding programmeren, Computersystemen en -architectuur, Project software engineering en Computer Graphics.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)José Antonio Oramas Mogrovejo

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel bestaat uit drie delen, namelijk Basis C++ faciliteiten (deel I), Objectgeorienteerd programmeren in C++ (deel II), en Generisch programmeren in C++ (deel III).

Het eerste deel geeft een overzicht van algemene begrippen die toelaten C++ te karaketeriseren in het landschap de programmeertalen. en in mindere mate voor he generisch programmeren. Het tweede omvat elementen van klassenontwerp, operator overloading, aggregatie en compositie,  inheritance en  polymorfisme. Van het laatste wordt de achtergrond van het substitutie-principe grondig bekeken. UML (Unified Modeling Language) klassendiagrammen worden ingevoerd waar mogelijk om programma-ontwerp te visualiseren. Het derde deel, generisch programmeren met templates, wordt vooral aan de hand van voorbeelden bestudeerd.

Parallel met de theorie wordt het idioom, het typische taalgebruik in C++ programma's, bekeken en ook ingeoefend in de practica.