Groepen en ringen

Studiegidsnr:1001WETGRC
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karim Johannes Becher

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Groepentheorie:
- homomorphismen stellingen, order van een groep, normale ondergroepen, index van een ondergroep (stelling van Lagrange)
- Classificatie van eindige abelse groepen
- Permutaties
- Groep acties, stellingen van Sylow
Ringtheorie:
- idealen, modulen, quotienten
-hoofdideaaldomeinen, factoriële domeinen, polynomiale domeinen
- primidealen, maximaale idealen, het lemma van Zorn en de stelling van Krull