Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Groepen en ringen

Studiegidsnr:1001WETGRC
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karim Johannes Becher

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Groepentheorie:

  • Homomorphismen stellingen, order van een groep, normale ondergroepen, index van een ondergroep (stelling van Lagrange)
  • Classificatie van eindige abelse groepen
  • Permutaties
  • Groep acties, stellingen van Sylow

Ringtheorie:

  • Idealen, modulen, quotienten
  • Hoofdideaaldomeinen, factoriële domeinen, polynomiale domeinen
  • Primidealen, maximaale idealen, het lemma van Zorn en de stelling van Krull