Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Groepen en ringen

Studiegidsnr:1001WETGRC
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karim Johannes Becher

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Groepentheorie:

  • Homomorphismen stellingen, order van een groep, normale ondergroepen, index van een ondergroep (stelling van Lagrange)
  • Classificatie van eindige abelse groepen
  • Permutaties
  • Groep acties, stellingen van Sylow

Ringtheorie:

  • Idealen, modulen, quotienten
  • Hoofdideaaldomeinen, factoriële domeinen, polynomiale domeinen
  • Primidealen, maximaale idealen, het lemma van Zorn en de stelling van Krull