Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Geïntegreerd practicum chemie en voedingstechnologie

Studiegidsnr:1001WETGVC
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR en verplicht parallel opnemen van 'Katalyse'
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tom Tytgat
Sammy Verbruggen
Katrien Michiels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens het geïntegreerd practicum chemie en voedingstechnologie geraak je vertrouwd met de fysische en chemische aspecten rond katalyse. Deze aspecten worden tijdens de experimenten bestudeerd en vergroten de inzichten die verworven worden over syntheses en werkingsprincipes. Deze kennis wordt doorgetrokken door eveneens te focussen op de analoge aspecten die voorkomen bij biokatalyse maar even goed op de grote verschillen die er bestaan tussen beide vormen.
Tot slot wordt er tijdens de cursussen ook bestudeerd welke grondstoffen er zijn, welke chemische, fysische en/of biologische kenmerken ze hebben en hoe deze aangewend kunnen worden binnen de levensmiddelen industrie.