Histologie

Studiegidsnr:1001WETHIS
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk Adriaensen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het lichaam wordt bekeken als een functioneel geheel dat veel meer is dan de som van de delen. Binnen de talrijke organisatieniveaus worden deze geselecteerd die behoren tot de kennisinhoud van een cursus histologie. Enkel de microscopische niveaus, met de nadruk op het weefselniveau komen in deze, in de tijd zeer beperkte, kennismaking met de histologie aan bod.

Bij de bespreking van de 'weefsels' worden de belangrijkste celbiologische aspecten van 'typische' cellen in de verschillende hoofdweefsels gerelateerd aan hun functie, en wordt het belang van extracellulaire matrixcomponenten toegelicht. Behandeld worden:
- epitheelweefsel: bedekkende epithelen, incl. huid en derivaten (integumentum; cuticula, haren, nagels, ...); klierepithelen
- bindweefsel: 'echte' bindweefsels; bindweefsels met speciale eigenschappen (incl. vetweefsels); steunweefsels (incl. kraakbeen; botweefsel en botvorming)
- spierweefsel: skeletspierweefsel; glad spierweefsel; hartspierweefsel
- zenuwweefsel

In de practica ...
- worden de studenten grondig vertrouwd gemaakt met het optimale gebruik van een goede lichtmicroscoop
- wordt de nadruk gelegd op het leren herkennen van cellen en weefsels in microscopische preparaten en het verwerven van ruimtelijk inzicht in microscopische structuren
- worden microscopische preparaten van dierlijke weefsels in verschillende organen bestudeerd