Hydrologie en meteorologie

Studiegidsnr:1001WETHYK
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR
Contacturen:50
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Roeland Samson
Tom Tytgat

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak verschaft de Bachelor een eerste kennismaking met de meteorologische en de hydrologische processen die aan de basis liggen van de weers- en klimaatsvorming en van de hydrologische cyclus.

In het deel "Klimatologie" wordt de nadruk gelegd op de fysische opbouw van de atmosfeer en begrippen als straling, temperatuur, luchtvochtigheid. Aan de hand van deze begrippen worden dan de processen van mist- en wolkenvorming uitgelegd, worden de belangrijkste wolkentypes beschreven en wordt het neerslagproces besproken. De werking van lokale en globale windsystemen en zeestromingen worden uitgelegd en besproken, samen met hun invloed op het klimaat op aarde. De betekenis en gevolgen van frontsystemen worden uitgeklaard. De opgebouwde kennis wordt uiteindelijk gebruikt om interacties van het weer met de omgeving uit te leggen, zoals de interpretatie van weerkaarten en de invloed van het weer op luchtverontreiniging.

 In het deel "Hydrologie" wordt het belang en aandeel van zout en zoet water uitgelegd, rivieren en hun stromingsregimes geanalyseerd, en wordt een overzicht gegeven hydrologische modellen, en de hydrologische cyclus. In de rest van de cursus wordt dan ingegaan op de verschillende componenten van deze hydrologische cyclus. Zo worden neerslagmetingen besproken, de verschillende concepten van verdamping en hoe dit proces ingeschat kan worden. Vervolgens wordt ingegaan op de processen van infiltratie, en stroming van water in de verzadigde en onverzadigde bodemzone. Hierna komt het proces van oppervlakkige afvoer aan de orde en hoe deze op te meten. Deze onderwerpen laten toe om de hydrologische basisprocessen te kennen en te begrijpen, en om eenvoudige hydrologische modellen te verstaan. Zo wordt ingegaan op eenvoudige modellen die toelaten om overstromingen in te schatten op basis van eenvoudige hydrologische metingen. De meeste van deze theoretische onderwerpen zullen door oefeningen ondersteund worden.